रबर रोलर CNC ग्राइन्डिंग मेशिन

 • Rubber Roller CNC Grinding Machine

  रबर रोलर CNC ग्राइन्डिंग मेशिन

  १. सीएनसी अपरेटि system प्रणाली
  २. पूर्ण पैमानेमा पिसाउने, ग्रुइ and गर्ने र क्षमता काट्ने
  Environment. वातावरण मैत्री
  High. उच्च दक्षता
  Easy. सजिलो अपरेशन
  Safety. सुरक्षाका लागि पूर्ण आवरण चयन गर्न सकिन्छ
  CE. सीई प्रमाणीकरण प्रदान गर्न सकिन्छ