रबर रोलर सीएनसी ग्राइन्डिङ मेसिन

 • रबर रोलर सीएनसी ग्राइन्डिङ मेसिन

  रबर रोलर सीएनसी ग्राइन्डिङ मेसिन

  1. सीएनसी अपरेटिङ सिस्टम
  2. पूर्ण-स्केल ग्राइन्डिङ, ग्रूभिङ र काट्ने क्षमता
  3. वातावरण मैत्री
  4. उच्च दक्षता
  5. सजिलो सञ्चालन
  6. सुरक्षाको लागि पूर्ण आवरण चयन गर्न सकिन्छ
  7. CE प्रमाणीकरण प्रदान गर्न सकिन्छ